För många gäss i våra parker?

Ja, det kan vi också tycka. Vi arbetar för att få ner antalet gäss. Men den som myntade uttrycket "dum som en gås" visste inte vad han eller hon pratade om! Gässen är lika smarta som de är för många. Gässen känner igen skyddsjägarna som i sin tur inte kan skjuta hur som helst i tätbebyggda områden.

Det är två typer av gäss det handlar om - grågås och vitkindad gås. Båda har ökat dramatiskt i antal under det senaste decenniet. Vi har sammanlagt ca 450 häckande gäss i staden. Under juni månad kommer dessutom ca 1300 st gäss utifrån (främst vitkindade gäss), för att rugga. Detta ökar givetvis ytterligare belastningen på våra miljöer.

Vad gör vi för att minska stammen av gäss?

Åtgärderna idag är äggplockning och avskjutning. Men de är svårskjutna i stadsmiljö och mycket vaksamma. De känner igen jägarna som får ta till knep som ha olika färg på kläder och bilar efter varje besök. Den vitkindade gåsen är dessutom fridlyst och det krävs tillstånd för avskjutning och för att plocka deras ägg. Det är Länsstyrelsen som beviljar dispens angående äggplockning och avskjutning av vitkindad gås.

Tillstånd för att utöka området för avskjutning

Fastighets- och gatukontoretfick tillstånd från 2010 fram till och med 2014, från Länsstyrelsen, att utöka området för avskjutning av vitkindad gås. Det gällde också  för plockning av gåsägg, som annars gäller innanför Ringvägen. Undantag gäller för Norra hamnen och Bulltofta rekreationsområde.

Plockade ägg
År 2010 2449 st
År 2011 2277 st
År 2012 2255 st
År 2013 1728 st
År 2014      900 st
År 2015      580 st

Avskjutna vitkindade gäss
År 2010 102 st
År 2011 196 st
År 2012 131 st
År 2013 183 st

Avskjutna grågäss
År 2010 337 st
År 2011 110 st
År 2012 1 st
År 2013 284 st

I september/oktober träffas fastighets- och gatukontoret, Skånes ornitologiska förening och Länsstyrelsen för att diskutera året som gått och framtida upplägg.

Fritt från gåsspillning

Fastighets- och gatukontorethar  infört sk gåsbajsfria zoner. Här håller vi fritt från gåsspillning. Det visade sig att dessa zoner har varit väl utnyttjade. Platserna är:

  • på Ribersborgsstranden
  • i Kungsparken vid stora fontänen
  • i Pildammsparken vid Galatheas hage

Platserna städas en till två gånger i veckan vid fint väder. Vid regn är det inte möjligt. Ambitionen är att hålla zonerna så rena som möjligt från gåsbajs.

Gåsspillningen sopas upp med hjälp av maskiner som normalt sett sopar bort löv och skräp från stadens parker. Vi har numera även en maskin som vanligtvis används för att städa stranden som kan plocka upp spillningen.

Kartor över gåsbajsfria zoner:
Ribersborgsstranden (pdf, 243 kB)
Kungsparken (pdf, 132.3 kB)
Pildammsparken (pdf, 154 kB)

Störs du av fåglar vid din bostad? Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckningar. Tänk på att inte mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor. Under Miljö & Hållbarhet kan du läsa mer om störande fåglar i närheten av bostäder. Dit kommer du genom att klicka på rubriken ovan.

Fakta

Jakttid på grågås: 11 aug - 28 feb.
Vitkindad gås är fridlyst. Det krävs tillstånd att plocka deras ägg.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:30