Idrottsplatser

I Malmö finns ca 30 idrottsplatser vars aktivitetsytor hyrs ut till föreningslivet. På alla 11-mannaplaner med konstgräs kan ni även spela 7-mannafotboll.

Bulltofta idrottsplats

En grusplan för 11- mannafotboll.
Tel 0706-29 04 41

Bulltofta motionscenter

Fyra fotbollsplaner, ett utegym och ett bollfält i gräs. Tre tennisbanor på asfalt. Planerna hyrs ut till föreningar och andra gruppers verksamhet. I övrigt är de öppna för allmänheten.
Tel 040 - 34 26 11, 0702-14 26 18

Bunkeflo idrottsplats

Två gräsplaner för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll och ett gräsbollfält. 
Tel 0709-76 38 51 , 0705-48 35 06

Bäckagårdens idrottsplats

Två konstgräsplaner för 11-mannafotboll. 
Tel 0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Dalhems idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 040-18 61 39

Ellenborgs idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll och en bollplan/aktivitetsyta på grus. Tel 0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Gullviksborgs idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll, en gräsplan för 7-mannafotboll, bollfält, kombiplan och skolfriidrottsytor. Tel 0704-34 25 60, 0704-34 25 22

Heleneholms idrottsplats

Två gräs-, en grus-, och en konstgräsplan för 11-mannafotboll, en tävlingsarena för fotboll och friidrott samt skolidrottsplats.
Tel 0706-29 04 41

Husiegårds idrottsplats

Två gräsplaner för 11-mannafotboll och två grusplaner för 11-mannafotboll. På området finns också en sporthall och ett idrottshus.
Tel 0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Hyllie idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en konstgräsplan för 11-mannafotboll och ett bollfält.
Tel 0707-29 61 51, 0708-24 25 05

Hästhagens idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll och amerikansk fotboll, fyra tennisbanor med grusbeläggning och löparbanor.
Tel 0706 - 29 04 41

Kirsebergs idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll och en grusplan för 7-manna.
Tel 040-93 37 58

Klagshamns idrottsplats

Tre gräsplaner för 11-mannafotboll och friidrottsytor.
Tel 0709-76 38 51 , 0705-48 35 06

Kroksbäcks idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll, gräsbollfält i parken och skolfriidrottsytor.   
Tel 0707-29 61 51, 0708-24 25 05

Kulladals idrottsplats

En gräsplan och en konstgräsplan för 11-mannafotboll, volleybollplan (utomhus), ett gräsbollfält samt en 110 meters löparbana.
Tel 040-34 25 17, 0704-34 25 60, 0704-34 25 22

Limhamns idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll, ett bollfält, två tennisbanor och friidrottsytor.
Tel 0707-29 61 51, 0708-24 25 05

Limhamnsfältet

Fyra grusplaner för 7 mannafotboll, en cricketplan, en amerikansk fotbollsplan, en basebollplan, en rugbyplan, en inlinebana och en motionsslinga 2 km elbelyst. 
Tel 0706-29 04 41

Lindeborgs idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll, en kombiplan och skolfriidrottsytor.
Orkestergatan
0704-34 25 60, 0704-34 25 22

Lindängens idrottsplats

Två gräsplaner för 11-mannafotboll varav en är avsedd för rugby, en konstgräsplan för 11-mannafotboll, två grusplaner för 11-mannafotboll, ett bollfält, kombiplan, volleybollplan (utomhus), multisportarena, skolfriidrottsytor och en motionsslinga 2,5 km. 
Tel 0704-34 25 60, 0704-34 25 22

Malmö idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll,
2 kombiplaner, 3 beachvolleybollplaner och skolfriidrottsytor. På idrottsplatsen finns också en sporthall.
Tel 0708-10 92 81

Malmö stadion

Tel 0708-10 92 81

Mariedals idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en konstgräsplan för 11-mannafotboll.
Tel 0706-29 04 41

Mellanhedens idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 0707-29 61 51, 0708-24 25 05

Oxie idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 0705-48 35 06, 0709-76 38 51

Oxievångs idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 11-mannafotboll, ett bollfält, en kombiplan och skolfriidrottsytor.
Tel 0705-48 35 06, 0709-76 38 51

Rosengårds norra idrottsplats

En gräsplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 7-mannafotboll, en konstgräsplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Sorgenfri idrottsplats

En konstgräsplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 0706-29 04 41

Tygelsjö idrottsplats

En grusplan för 11-mannafotboll, skolfriidrottsytor och en boulebana.
Tel 0705-48 35 06, 0709-76 38 51

Videdals idrottsplats

En grusplan för 11-mannafotboll och skolfriidrottsytor.
Tel 0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Senast ändrad: 2019-02-18 12:38