Ishallar

Ishallarna används av föreningslivet för bland annat ishockey, konståkning, curling och shorttrack. Du som privatperson kan åka i Kockum fritids ishall eller vid vissa tider i övriga ishallar.

Kirsebergs ishall

Kirsebergs Ishall byggdes 1973, renoverades med en om-och tillbyggnad 1998/1999. Anläggningen som är en tävlingsarena nyttjas till ishockey och allmänhetens åkning och har läktare.
0703-14 21 36

Ishallen byggdes 1975 och består av tävlingsarena med plats för 200 åskådare (ståplats). Anläggningen nyttjas normalt för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning, Även mässor, utställningar och konferenser förekommer. Anläggningen drivs av Stiftelsen Kockum Fritid.
040-30 40 80

Limhamns ishall

Limhamns Ishall byggdes 1969, renoverades 1990 en ny service - och omklädnadsbyggnad byggdes 1993. Anläggningen består av en tävlingsarena med plats för 600 åskådare (ståplats) och nyttjas för ishockey och konståkning.
0707-29 61 51, 0708-24 25 05

Isstadion, byggd 1970, ligger på Stadionområdet och består av en tävlingsarena, med 5800 åskådarplatser. Anläggningen nyttjas normalt till ishockey, konståkning och shorttrack. Även musikarrangemang och andra större evenemang förekommer.
0708-69 54 70

Rosengårds ishall

Består av en tävlingsarena med plats för 600 åskådare (ståplats). Anläggningen nyttjas normalt till ishockey.
0702-14 26 18, 0768-53 57 97

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-19 08:44