Motionsspår


I Malmö finns ett antal anlagda motionsspår. På intilliggande idrottsanläggningar finns också möjlighet till dusch och omklädnad.

 • 2,5 km elbelyst
 • 5 km

På Hälsans stig Centrum kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Hälsans stig är en 10 km specialanlagd promenad- och motionsslinga från Malmös parker till havet. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

På Hälsans stig Kirseberg kan du ta en promenad mot ett sundare liv. Stigen är sammanlagt 6 km lång och du bestämmer själv var du börjar din promenad, eller joggingtur.  Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka du avverkat.

Limhamnsfältet

 • 2 km elbelyst
  Grönvångsgatan
  0706-29 04 41

Lindängens IP

 • 2,5 km
  Tenorgatan 2A
  0704-34 25 60, 0704-34 25 22
 • 1050 meter - blå
 • 2 km elbelyst - röd
 • 3 km - gul

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-21 16:35