Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Jörgen Kocks hus

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Den gård han påbörjade 1523 — Jörgen Kocks gård — är stor och representativ. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Litteratur
 
Jörgen Kocks gård. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 1993.
Jörgen Kocks gård i Malmö. 1980.
Nilsson, Ingar, Uppmätning och dokumentering av Kockska huset. 1964. 
Reisnert, Anders, Jörgen Kocks hus i Malmö. Ett rekonstruktionsförslag. (Bygningsarkæologiske studier. 1994, s. 42-54 & 87-88.)

  
Länkar 

Med Sven Rosborn genom Malmös historia.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-30 08:58