Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Malmökonstnärer

Axel Kleimer, Malmö hamn. 1918.

Axel Kleimer, Malmö hamn. 1918.

I Kulturarv Malmö A-Ö har vi hittills porträtterat följande äldre Malmökonstnärer:

Anders Bergius
Eve Eriksson
Pieter Hartman
Andreas Kieldsen
Axel Kleimer
Fritz Kärfve
Åke Waldemar Larsson
Alexander Roslin

Litteratur

Bager, Einar, Nicolas Grå, en Malmökonstnär på 1700-talet. 1945 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 55)
Dahlberg, Knut, Malmömålaren Carl Conrad Dahlberg. 1945 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 6)
Fischer, Ernst, Om målare i Malmö för 100 år sedan. 1933 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 31)
Hedemann-Gade, Hakon, Från Skovgaard till Martin Emond. Skånskt och danskt måleri. 1944.
Hedemann-Gade, Hakon, Skånsk konstrevy. 1939-1944. 1944.
Palmér, Torsten, Konst i Skåne 1904-1954. 1954.
Robertson, Viola och Weimarck, Torsten, Konst i Skåne 1954-1974. 1974.
Skånsk konst och skånska konstnärer 1937.
Skånska målningar i skånska museer efter 1800. 1947.
Svenburg, Ebbe, Gamla Malmö genom konstnärsögon. 1949.
Terje, Ola, I närbild 1. 1963.
Terje, Ola, I närbild 2. 1965.
Terje, Ola, I närbild 3. 1967.
Terje, Ola, I närbild 4. 1968.
Thomæus, Gustave, Vi skånemålare (och ett par andra). Självbekännelser. 1926.
Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus. Redaktör Birgit Bender. 2011

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-30 16:28