Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Malmö - ortnamnet

Ortnamnet Malmö är känt sedan 1100-talet. Namnet har sitt ursprung i en by, Övre Malmö, som gav namn åt en annan, nyare by som kallades för Nedre Malmö. Nedre Malmö låg där gamla staden ligger idag. Orten omtalas som stad 1275. I äldre medeltida källor stavas namnet Malmöghe, vilket visar på ursprunget till namnet som en sammansättning av malm, som betyder grus, sand och hög. Malmö betyder alltså grushög.

Se även Elbogen
Se även Skvalperup


2014-05-31 / Martin Löfstrand, Stadsbiblioteket


Litteratur

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö 1-2. 1957.
Pamp, Bengt, Ortnamn i Skåne,  1983

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-04-07 11:31