Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Möllarebostaden

Intill Slottsmöllan i Malmö ligger Möllarebostaden, en vitkalkad tegelbyggnad. Dess enkla arkitektur och anspråkslösa format förmedlar kunskap om äldre tiders boende och byggteknik. Möllarebostaden är representativ för 1800-talets småfolksbebyggelse.
 
Se Slottsmöllan och Möllarebostaden

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-04-07 11:37