Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Claus Mortensen 1499-1573

Claus Mortensen kallas för Malmös reformator. Han föddes i staden 1499, växte upp här men utbildades vid Domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer.            
 
Tillbaka i Malmö höll Claus Mortensen i ett kapell utanför staden — vid nuvarande Pildammarna — den 29 maj 1527 vad som troligen var den första evangeliska predikan i Skåne. Av okänd anledning tvingades Claus Mortensen lämna Malmö 1528, men året därpå var han tillbaka och tillträdde nu tjänsten som kyrkoherde i Sankt Petri. Härmed får reformationen anses vara genomförd i Malmö.
 
Claus Mortensen blev på 1540-talet avsatt från sin tjänst i St. Petri och avslutade sitt liv som präst i Husie. Han bodde dock kvar i Malmö, i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna. Huset som ligger här nu är troligen inte reformatorns utan från sextonhundratalet. Claus Mortensen dog 1575 och ligger begravd i St. Petri kyrka i Malmö.

2009-02-26 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

  
Se Reformationen

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.

Litteratur
 
Andersson, Helge, Claus Mortensen. Skånes reformator. 1966.
Andersson, Helge, Malmöreformatorn Claus Mortensen 1499-1575. (Malmö fornminnesförenings årsskrift 1975, pdf s. 41-58. ill.)
Lysander, Albert, Claus Mortensen. Malmö reformator. 1911.
Schlyter, Herman, När reformationen kom till Malmö. 1969.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-14 15:09