Använd arkiven

Du kan på egen hand söka dig fram till information om vad som förvaras vid Stadsarkivet.

Tänk på att all information inte finns tillgänglig på internet. Det är bara genom ett personligt besök i våra läsesalar som du får en fullständig uppfattning om bredden i våra samlingar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-14 15:56