Våra arkiv

I Stadsarkivet finns kunskap om Malmö stad från 600 år tillbaka i tiden. Här förvaras kommunala och statliga myndigheters arkiv från det som i dag är Malmö kommun.

Här finns domböcker och bouppteckningar från 1500-talet till idag och en unik samling pergamentbrev från medeltid och renässans.

I skolornas arkiv förvaras betyg, klasslistor och studentskrivningar. De sociala arkiven innehåller barnavårdsakter, adoptionsakter och faderskapsutredningar.
 
Vidare finns kyrko- och mantalsböcker, polisarkiv, privata brev, företagsreklam, föreningsprotokoll och en stor fotografisk samling.  

I menyn finns mer information om våra arkiv.

Du kan använda NAD, den Nationella Arkivdatabasen för att söka detaljerade beskrivningar och förteckningar över vilka arkiv som finns i Malmö Stadsarkivs samlingar.
 
NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag.
 
Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning.

Malmö stads kartor, ritningar och bygglovshandlingar finns på Stadsbyggnadskontorets kart- och ritningsarkiv. Vid Malmö stad finns dessutom en självständig lantmäterienhet.

Hit ska du som är intresserad av emigrantforskning söka dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-06 11:55