Bouppteckning

Bouppteckningar vilka upprättats för åren 1546 - 2001-06-30 förvaras på Malmö Stadsarkiv, därefter finns de på Skatteverket. För beställning av bouppteckningshandling hänvisas till Riksarkivets webb-formulär.

Observera att vid begäran av bouppteckning upprättad efter 1980 så skickas den kopierade handlingen via en länk i svarsbrevet.

Enligt Riksarkivets prislista utgår en avgift på 4 kr per skannad sida. Information om betalning medföljer den skannade handlingen.

Alla Stadsarkivets inkommande förfrågningar handläggs skyndsamt.

Vid övriga frågor rörande bouppteckningsärenden, kontakta bouppteckningar@malmo.se

Senast ändrad: 2018-08-13 09:49