Sekretess

Tillgång till uppgifter i kyrkoböcker regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i högst 70 år för folkbokföringshandlingar om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs (SFS 2009:400, 22 kap., 1 §).

Om du vill få tillgång till en uppgift som är yngre än 70 år måste Stadsarkivets handläggare först bedöma om uppgiften ska skyddas av sekretess eller om den kan lämnas ut.

Har du fått avslag på din begäran att ta del av en allmän handling kan du överklaga beslutet till Kammarrätten.

Uppgifter yngre än 70 år ur församlingarnas folkbokföringshandlingar (1940-1991) lämnas ut vid besök måndag-fredag 09.00–12.00.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-11-18 14:06