Släktutredning

En släktutredning görs när den avlidens släktförhållanden skall klargöras till exempel inför boutredningar eller arvsärenden.

Du beställer via formulär på Riksarkivets webbplats. Om handlingarna förvaras vid Malmö stadsarkiv skickas beställningen till oss, annars till rätt landsarkiv.

För uppgifter från och med den 1 juli 1991 hänvisas du till Skatteverket.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-15 13:49