Publicerad 2014-10-01 16:19

Senast uppdaterad 2014-10-28 14:41

Familjeaktiviteter på Moderna Museet

Babyvisning på Moderna Museet Malmö.

Babyvisning på Moderna Museet Malmö.

Familjeaktiviteter för stora och små - öppna verkstäder, barn- och babyvisningar, lovprogram, konstnycklar och tipspromenader.

Moderna Museet Malmö ska vara en plats för alla, även för barnen.  Familjeaktiviteterna uppmuntrar till barns och vuxnas samtal om konst
och vad konst kan vara. De erbjuder alltid spännande och intressanta
aktiviteter för såväl stora och små, bland annat:

  • Familjeverkstäder - skapa tillsammans.
  • Familjevisningar - för barn och föräldrar eller andra släktingar.
  • Skollovsaktiviteter
  • Babyvisningar - för föräldralediga.'
  • Tipspromenader
  • Låna en nyckelknippa med konstnycklar