Generellt om Kulturkartan

Varje läsår får runt 100 000 barn och elever tack vare Kulturkartan uppleva ett stort, kvalitativt och varierat utbud av dans, film, konst, litteratur, musik, nycirkus och teater. I Kulturkartan kan alla lärare och pedagoger boka platser för sina barn och elever. Kulturombuden har överblick och är Kulturkartans representanter på sina respektive förskolor och skolor. Det utbud som erbjuds via Kulturkartan är kostnadsfritt och arrangeras av kulturförvaltningens  institutioner eller köps in av barnkulturenheten.

Övriga kulturaktiviteter

Förutom Kulturförvaltningens utbud finns ett stort antal kulturaktörer som erbjuder kulturaktiviteter till förskola, skola och gymnasium i Malmö. Deras utbud kan man bland annat hitta i Malmö stads evenemangskalender.

 

Kulturkartan administreras av kulturförvaltningens barnkulturenhet. barnkulturenheten@malmo.se

Senast ändrad: 2018-08-08 13:02