Foto: Sanna Dolck

Inköp av kulturevenemang

Barnkulturenheten erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av kultur för alla kommunala och fristående förskolor och grundskolor i Malmö. Skolbio erbjuds även för gymnasieskolan. Både det fria kulturlivet samt stadens institutioner och bolag kan ingå i det utbud som varje läsår presenteras i Kulturkartan.

Barnkulturenheten bevakar aktuella produktioner samt tar in förfrågningar från fria kulturaktörer. Stora delar av kulturförvaltningens utbud för förskola och grundskola fördelas och bokas via det digitala verktyget Kulturkartan. 

Kulturförvaltningen arbetar nära förskole- och grundskoleförvaltningen, bl a med referensgrupper bestående av lärare och pedagoger, för att kunna erbjuda ett utbud som är relevant och anpassat efter de olika målgrupperna.

Barnkulturenhetens inköpskriterier

  • Prioritering görs i följande ordning: lokal, regional, nationell, internationell kulturproduktion.
  • Kulturinstitutioner i Malmö och produktioner som får bidrag från Malmö Kulturstöd ska prioriteras.
  • En proportionell fördelning av inköp utifrån konstformer och produktionernas åldersinriktning eftersträvas.
  • Inköp på nationell eller internationell nivå kan förekomma när man behöver komplettera det lokala och regionala utbudet med
    t ex  andra konstformer eller något nyskapande som kan kopplas till verksamhetens mål.
  • Inköpen ska anpassas utifrån Malmös befolkningsstruktur.
  • Produktionen ska hålla en professionell nivå och kulturutövarna ska ha relevant utbildning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-14 09:22