Kreativt lärcentrum

Kreativt lärcentrum är en satsning och ett samarbete mellan förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. Samarbetet handlar om att lära av varandra, men också att möta de yngsta medborgarna i Malmö stad och tillsammans ta ansvar för alla barns rätt till kultur.

Kreativt lärcentrum håller till i Mazettihuset och är en mötesplats för barn och pedagoger på Malmös kommunala förskolor. Här träffas man både för utbildning och erfarenhetsutbyte kring estetik, kreativt lärande och pedagogisk dokumentation. Barnkulturenheten håller även i evenemang för Malmös fristående förskolor på platsen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-27 13:30