Pedagogteamet

Foto: Matso Pamucina

Pedagogteamet är en resurs på kulturförvaltningen med kompetens inom drama-, teater-, rytmik- och filmpedagogik.

Teamet arbetar i Malmös förskolor och skolor samt på olika kulturella arenor i Malmö med att bland annat integrera de estetiska ämnena i undervisningen. Genus, jämställdhet och likvärdighet ska genomsyra allt pedagogiskt material.

Bokning pedagogteamet

Skoletjenesten Öresund

Inom pedagogteamet finns även Skoletjenesten Öresund. Du som pedagog eller lärare kan till exempel starta ett skolsamarbete över sundet, gå på lärarfortbildning på en kulturinstitution eller besöka ett museum på dansk sida. Skoletjenesten Öresund är ett samarbetsprojekt finansierat av Skoletjenesten på Själland, Malmö Högskola och kulturförvaltningen.

För vägledning och information Skoletjenesten: marianne.bomgren@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-11 12:36