Skapande skola

Foto: Chris Munsey

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidrag fördelas årligen till grundskolans årskurs F-9 för att ge elever möjlighet till kreativa konst- och kulturprojekt i skolan.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.

Information till kommunala grundskolor inom Malmö stad

Ansökan om bidrag för de kommunala skolorna görs av grundskoleförvaltningen. Se information på grundskoleförvaltningens sidor på Malmö stads intranät Komin.

Information till fristående skolor i Malmö

För en fristående skola görs ansökan direkt till Kulturrådet av den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Om du som fristående skola har frågor kring till exempel ansökan och kulturaktörer kan du vända dig till barnkulturenheten@malmo.se.

Information till kulturaktörer

Skapande skola är ett samarbete mellan skola och kulturaktörer där skolan är den som skriver ansökan och initierar verksamheten. Skapande skola gör det möjligt att integrera professionell kulturverksamhet i skolan. Kulturaktören måste uppfylla Kulturrådets kriterier som professionell utövare. I korthet innebär det att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet.

Kulturrådets kriterier

I början av varje år arrangeras en inspirationsdag som en mötesplats för skola och kultur. Dagen innehåller inspiration, dialog och möten. För frågor och mer information om skapande skola kan du mejla till skapandeskola.grf@malmo.se.

Kulturaktörer att samarbeta med

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori? Då kan du ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar mängder av aktörer inom det fria kulturlivet. Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen Kultur Syd.

Senast ändrad: 2019-01-09 12:53