Amatörteater

.

På de här sidorna kan du läsa om en del av all amatörteater som finns i Malmö.

Malmö AmatörteaterForum

MAF är en samarbetsorganisation för ett stort antal amatörteater-föreningar i Malmö. På MAF finns tre scener, repetitionsrum, ateljé, verkstad och egen biljettförsäljning.

Amatörteatergrupper

Några av de amatörteatergrupper som finns i Malmö:

Husets Kör

Show- och teaterkör.

Studioteatern

Malmös största amatörteaterförening.

Teater TEAMUS

Teatergrupp inom daglig verksamhet inom LSS, skådespelare med funktionsnedsättning.

Teater Thea

Talteater för vuxna.

Senast ändrad: 2018-07-23 10:56