Vanliga frågor och svar gällande loppis

Här presenteras vanliga frågor och svar som gäller loppisen på Drottningtorget i Malmö.

När kan man boka plats?

Förbokning av plats kan ske tidigast onsdagen innan aktuell loppisdag. Du kan förboka tills att platserna som reserverats för bokning via hemsidan är slut.

Kan man stå fler än en person på en och samma plats?

Ja det går bra men endast en person kan stå som platsbokare. Det krävs att du förbokar via hemsidan.

Vi är två stycken som vill stå sidan om varandra på loppisdagen. Hur gör vi då?

Vi kan inte garantera att ni får platserna sidan om varandra eftersom först till kvarn gäller vid bokning. Vad ni kan göra när ni kommer till torget är att byta plats med någon annan. Detta får ni själv ordna.

Måste man förboka för att få en plats?

Vi kan inte garantera någon plats. Det skulle vara om någon som förbokat inte dyker upp på loppmarknadsdagen. Då går den personens plats vidare till de som tagit sig till torget. Först till kvarn gäller. Anmäl dig till torgvärden.

Varför måste jag uppge mitt personnummer när jag bokar?

När Malmö stad upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska Malmö stad enligt Skatteverkets regelverk föra anteckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer på den som platsen upplåts till det vill säga försäljaren. Är det frågan om en juridisk person ska även uppgifter om firma och organisationsnummer antecknas. Vägrar försäljaren lämna uppgifterna har tillsynsmannen rätt att avvisa försäljaren från platsen.

Vad händer om jag inte kommer till loppmarknaden trots att jag bokat plats?

Inget. Platsen går vidare till andra intressenter kl 09:15.

Kan jag överlåta bokad plats till någon annan?

Nej. Platsen är bokad i ditt namn. Kommer inte du så går platsen över till andra intressenter som tagit sig till torget. Detta gäller även om ni tänkt stå mer än en person på platsen.

Ligger alla loppisplatser för bokning på www.malmo.se?

På Drottningtorget finns 176 platser att förboka via hemsidan. På loppisdagen finns en loppisvärd på plats och delar ut de 20 platser som är avsatta för dem som väljer att komma till torget och ta chansen att få en plats. För pakethållarloppisarna finns 70 platser att förboka via malmo.se och i mån av plats.

Kan man förboka via mail?

Nej. Det är enbart förbokning via hemsidan som gäller. Förbokning via mail kommer inte att besvaras av loppmarknadsansvarig.

Finns det toaletter i anslutning till loppmarknaden?

Tillfälliga toaletter finns i anslutning till torget (baksidan av Boulebaren) under loppissäsongen. Det finns också en toalett vid Norra Vallgatan cirka 50 meter från torget.

Hör med loppisvakterna om du är osäker på var den finns.

Finns det något annan man bör tänka på?

Ja. Ta med din legitimation och läs igenom "Allmänna bestämmelser för försäljningsplats". Då är du ordentligt uppdaterade av vad som gäller. Bestämmelserna hittar ni längre ner på sidan.

När du förbokar plats är det bra om du registrera dig som användare/kund i förväg eftersom platserna går fort åt när de "släpps".

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-01 10:24