Sommarscens produktionsteam

Har du frågor eller synpunkter om Sommarscen Malmö, hör av dig till oss på Sommarscen.

Gäller det spontanansökningar hänvisar vi till sommarscen@malmo.se

Anna Novovic
Enhetschef, Konstnärlig ledare
anna.novovic@malmo.se

Gina Kling
Produktionskoordinator
gina.kling@malmo.se

Ulrika Selring - Sjukskriven
Producent
Vikarie - Anna Palmer
anna.palmer@malmo.se

Marie Norrthon - Föräldraledig från 27 april 2018
Producent
marie.norrthon@malmo.se
Vikarie - Emma Bolin
emma.bolin@malmo.se

Kenth Mattsson
Teknisk samordnare
kenth.mattsson@malmo.se

Kalle Larsson
Teknisk producent
kalle.larsson@malmo.se

Jon Willén
Kommunikatör
jon.willen@malmo.se

Senast ändrad: 2018-07-23 11:52