Inter Arts Center

Inter Arts Center

Inter Arts Center är en mötesplats för olika konstarter, forskare och konstnärer, konst och modern teknik, de olika institutionerna inom Konstnärliga fakulteten i Malmö samt konstnärer utanför dessa.

Inter Arts Center etablerades av konsthögskolorna på Lunds Universitet 2011 och är beläget i Kulturhuset Mazetti i Malmö. Tanken med verksamheten är en stark interdisciplinär platform för konstnärlig forskning och experimentell konst.

Senast ändrad: 2017-09-26 14:26