Konstnärliga resurscentra

I Malmö finns flera mötesplatser för konstnärer, bland annat fyra resurscenter som möjliggör arbete och produktion i olika konstnärliga tekniker.

KKV Textiltryck

Kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare inom textilkonst.

KKV Grafik

Kollektivverkstad med tryckpressar, utrustning för foto och digitalteknik, screen- och djuptryck, högtryck m.m. för bildkonstnärer och andra konstnärliga yrkesgrupper.

Mediaverkstaden

Förening som ger fotografer, illustratörer, konstnärer, författare och tidskriftsredaktörer tillgång till utrustning inom digital framställning och bearbetning av ljud, bild, video och trycksaker.

KKV Monumental

Monumentalverkstad för konstnärsprojekt och utsmyckningar i det större formatet.

Andra mötesplatser för konstnärer

ADDO

Malmös största och äldsta ideella ateljéförening erbjuder arbetslokaler för yrkesverksamma bildkonstnärer. I slutet av 2018 flyttar föreningen från Norra Sorgenfri till nya lokaler på Borrgatan i Nyhamnen.

Konstitutet

Konstitutet är en plattform för yrkesverksamma konstnärer i Skåne. Här erbjuds fortbildning, samarbeten, information om konstnärliga uppdrag, förmedling av ateljéer och mycket mer.

Kontrapunkt

På Kontrapunkt finns kreativa verkstäder inom foto, måleri, snickeri och mycket mer. De har även en resurscentral där kulturföreningar kan hyra teknik och andra resurser vid enstaka arrangemang.

STPLN

En kreativ plats med verkstäder och kontorsrum för olika typer av kulturprojekt.

Senast ändrad: 2018-12-07 11:37