Publicerad 2017-02-16 09:03

Senast uppdaterad 2017-04-19 11:03

Program Carl Kylberg

I samband med utställningen Carl Kylberg – med färgen bortom ytan arrangeras en föreläsningsserie samt tre temavisningar, med varierade tema knutna till utställningen. Föreläsningarna och visningarna ingår i entréavgiften.

Vernissage

Lördag 25 februari 13.00

Utställningen invigs av Elisabeth Lundgren, kulturdirektör. Kort introduktion till utställningen av Viveca Lindenstrand och Patrik Steorn, chef Thielska galleriet.

Föreläsningar:

Lördag 18 mars 13.00
Carl Kylberg, kolorism och konstpolitik

Samtal mellan Patrik Steorn (museichef och intendent, Thielska Galleriet) och Annelie Tuveros (intendent, Mjellby Konstmuseum)

Lördag 29 april 13.00
Satirens roll i konsten och samhället

Samtal mellan Carina Milde (intendent, Arbetets museum/EWK-museet – Centrum för politisk illustrationskonst) och Helena Lindholm (satirtecknare och illustratör).

Hur har satirens förutsättningar sett ut från Carl Kylbergs tid fram tills idag? Att vara satirtecknare i Sverige är numera oftast sammankopplat med högt till tak och mycket utrymme för skarpa kommentarer. Men även här drabbas tecknare av censur. I ett samtal mellan Carina Milde, intendent för EWK-museet – Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum, och Helena Lindholm, satirtecknare och illustratör, blickar de tillbaka på utvecklingen både i Sverige och internationellt. Från tiden då Nationalmuseum 1937 ville köpa in Carl Kylbergs målning Uppbrottet men blev stoppade av självaste kulturministern, till hur Helena Lindholms bilder i en turnerande utställning retat upp såväl Ryssland som Kina.

Samtalet kommer att kretsa kring förutsättningen för satirtecknare att verka idag, det minskade utrymmet för tecknare att publicera och varför kunskap om aktiv bildanalys är en förutsättning för att kunna försvara yttrandefriheten. 

Lördag 6 maj 13.00
Myter och mysterier – om andlighet i konsten

Eric Schüldt och Per Johansson tar avstamp i Carl Kylbergs konstnärskap och samtalar kring utställningens tema ”bortom ytan”, om fantasins makt och konstnärens roll i dagens snabbföränderliga och förvirrande samhällstillstånd.

Eric Schüldt är kulturjournalist och programledare i radio och tv. Hörs bland annat i Text och musik i P2 och ses i Idévärlden i SVT. Per Johansson är idéhistoriker och doktor i humanekologi, medgrundare av tankesmedjan Infontology, nättidskriften Mooria och Konversatoriet. Han är verksam som konsult, talare och skribent och samarbetar med ett flertal konstnärer i olika genrer.

Tillsammans är Schüldt och Johansson aktuella i Thomas Jacksons film Sök och du skall finna för K Special (kan ses på SVT Play). De har gjort ett fyrtiotal radioprogram tillsammans, i serierna Människan och maskinen (för SR), Kunskapens träd och Myter & Mysterier (egenproducerade).

Föreläsningsserien under utställningen Carl Kylberg – med färgen bortom ytan (25.2–21.5 2017) genomförs med stöd av Märta och Kjell Beijers Stiftelse.

Temavisningar:

Söndag 5 mars 13.00
Självporträtt som motiv

Söndag 2 april 13.00
Satir och censur i tidens anda

Söndag 23 april 13:00
Inre och yttre resor

Resan är ett återkommande motiv i Kylbergs bilder, med båtar som ligger förtöjda vid land eller som ger sig ut på stormande hav. Temavisningen ger inblick i Kylbergs arbete med inre och yttre resor och hålls av Sofia Landström, intendent för pedagogik och program.