Publicerad 2017-03-15 15:24

Senast uppdaterad 2017-03-15 15:32

Museet/The Museum/المتحف

Visning av konstsamlingarna 1936. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer

Fredagen den 24 mars kl. 17 är det vernissage på utställningen Museet/The Museum/المتحف, som är slutpunkten i ett samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Malmö Konstmuseum.

Ett museum för konst finns i nästan varje större stad i världen. Här samlas, förvaras, restaureras, bedrivs forskning – och här framvisas utvalda konstobjekt. När vi som besökare vistas innanför museets väggar instrueras vi hur vi skall agera. Vi rör oss sakta från rum till rum medan våra ögon fokuserar på det som presenteras. Att titta på det utställda är emellertid inte någon direkt och kontrollerbar upplevelse – vi tillför alltid våra personliga erfarenheter och fantasier till det vi ser. Därför är museet en plats som inte liknar någon annan.

Konstnärer ser ofta museet som den perfekta kontexten för ett konstverk. Det är dock ganska ofta med dubbla känslor man ser sitt verk nå sin ändstation: å ena sidan ett bevarande och en upphöjelse av konstnärens intentioner, å andra sidan ett slags slukhål – beroende på om verket visas eller förvisas till en lagertillvaro.

I vår samtid är museet i sig själv ett sammanhang för såväl teoretiker som curatorer och konstnärer. Museet behöver, för sin egen överlevnad, öppna upp för kritiska ögon som granskar dess förutsättningar och historia. Vad är egentligen ett museum och vilken roll spelar det i ett samhälle?

Elva studenter har under läsåret 2016–17 genomgått en gestaltande såväl som teoretisk kurs som behandlat konstmuseet som kontext. Museets historia och ideologiska bakgrund, samt museet som ramverk för konstnärliga interventioner, är några av de områden som studerats närmare.

Lär mer om utställningen här