Publicerad 2017-10-23 09:42

Senast uppdaterad 2017-10-26 08:56

Konstnärlig forskning och museet

Bild på Lisa Tans verk Waves

Verk av Lisa Tan, Waves, 2014–15. Foto: Lisa Tan

Fredagen den 3 november bjuder Malmö Konstmuseum och Konsthögskolan i Malmö in till ett seminarium om konstnärlig forskning och museet som forskningsplats. 

Seminariet sker i anslutning till den pågående utställningen Show and Tell – att visa och berätta, och som en del av kursen Practice Practice på Konsthögskolan i Malmö. Hur kan vi förstå världen genom konsten och konstnärers perspektiv? Hur skiljer sig forskning när den äger rum innanför respektive utanför museets väggar? 

Presentationerna är på engelska.

Anmälan

Seminariet ingår i entréavgiften men det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig senast tisdagen den 31 oktober genom att maila Anna Grankvist: anna.grankvist@malmo.se

Program

13:00
Introduktion av Cecilia Widenheim och Matts Leiderstam, curatorer för Show and Tell. Om konstnärlig forskning och museet som forskningsplats.

13:15
Lisa Tan, vars videoverk Waves visas i Show and Tell, talar om sin konstnärliga praktik och forskning.

13:45
Carla Zaccagnini, vars verk Elements of Beauty: Deeds Not Words visas i Show and Tell, talar om sin konstnärliga praktik och forskning.

14:15
Maj Hasager, konstnär och programansvarig för Critical & Pedagogical Studies på Konsthögskolan i Malmö, berättar om Practice Practice i relation till sin egen konstnärliga praktik och forskning.

14:30
Samtal mellan Maj Hasager, Matts Leiderstam, Lisa Tan, Cecilia Widenheim och Carla Zaccagnini

Medverkande

Maj Hasager är konstnär med bas i Köpenhamn. I sin forskningsbaserade och tvärvetenskapliga praktik arbetar hon mestadels med text, ljud, video och fotografi. Hon är programansvarig för Critical & Pedagogical Studies på Konsthögskolan i Malmö och håller tillsammans med Matts Leiderstam i kursen Practice Practice – om konstnärlig forskning.

Matts Leiderstam är konstnär och curator för utställningen Show and Tell på Malmö Konstmuseum. I sin praktik arbetar han med frågor som rör makt och blick, ofta med institutionshistorisk utgångspunkt. Leiderstam är professor vid Konsthögskolan i Malmö, där han för tillfället håller i kursen Practice Practice tillsammans med Maj Hasager. Under läsåret 2016–17 ledde han kursen The Museum – ett samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Malmö Konstmuseum, som behandlade konstmuseet som kontext.

Lisa Tan är en Stockholmsbaserad konstnär vars verk Waves visas i Show and Tell. Tans video utgår från Virginia Woolfs roman Vågorna och kretsar kring föreställningar om hur medvetande formas i relation till samhälle och teknologi. Filmen är inspelad på gränsen mellan land och hav och skapar en flytande dialog mellan Woolfs prosa, Courbets målning av vågor, Googles datacenter som kyls ned av Östersjön, osynliga maneter och kablar som korsar oceaner.

Cecilia Widenheim är sedan 2012 chef för Malmö Konstmuseum. Tillsammans med Matts Leiderstam är hon curator för Show and Tell, en utställning som har vuxit fram parallellt med utredningen om ett nytt konstmuseum i Malmö. Vilken funktion ska ett framtida museum ha? Varför finns det bara ett kommunalt konstmuseum i Sverige som har lyckats skaffa sig en forskningsavdelning?

Carla Zaccagnini är en Malmö-baserad konstnär och nytillträdd professor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. I sina forskningsbaserade arbeten undersöker hon ofta frågor som rör språk, geografi, postkolonialism, nationell identitet, genus och konsthistoria – framförallt utifrån ett institutionskritiskt perspektiv. Zaccagnini medverkar i Show and Tell med verket Elements of Beauty: Deeds Not Words, som utgår från suffragetternas kamp om kvinnors rösträtt med utgångspunkt i deras politiska aktioner på de brittiska museerna.