Publicerad 2018-05-14 09:56

Senast uppdaterad 2018-05-14 10:36

Helena Granström 19 maj

Foto: Elin Strömberg

Helena Granström är författare, poet och fysiker. Hon har skrivit flera böcker och arbetat med temat människans relation till natur och teknologi. Den 19 maj kommer hon till Malmö Konstmuseum.

Framstegets förödelse - om människan, tekniken och viljan att skapa världen

Det teknologiska samhället är mer än bara summan av fabriker, flygplan och datorer - det är också en kraftfull gestaltning av våra föreställningar om världen och människans plats i den. Vilken berättelse om tillvaron finns inrymd i en smartphone? Om vilken outtalad ideologi vittnar en drivande plastpåse, ett kalhygge, ett kärnkraftverk?

Utöver att förändra såväl människans relationer som hennes konkreta livsmiljö på ett synnerligen drastiskt sätt, har tekniken i grunden omdanat betydelsen av centrala mänskliga begrepp: Vilken innebörd ger vi ordet omsorg, när vi anser att det är något som kan tillhandahållas av en maskin? Vad betyder ordet natur, när varje kvadratcentimeter av jordens yta är påverkad av mänsklig verksamhet?

Helena Granström debuterade 2008 med essän Alltings mått och gav 2016 ut boken Det som en gång var. Hon arbetar med samtida kulturella berättelser om teknologins framfart och dess exploatering av människa och natur.

Samtalet är del av ett program som hör till utställningen Perpetual Uncertainty - konst och radioaktivitet. Under sex lördagar träffar vi författare, forskare, filmskapare och konstnärer för att prata om radioaktivitet. Det kommer att handla om tid, språk, natur och en hel del annat. I samband med varje samtal visar vi också utställningen Perpetual Uncertainty.

Tid: 19 maj klockan 14.00
Plats: Malmö Konstmuseum, Skovgaardsalen