Publicerad 2018-06-12 09:49

Senast uppdaterad 2018-07-30 08:59

De är konstnärerna som får 2018 års stipendier

Ellen Trotzig (1878-1949), olja på duk, 1915. Bilden är beskuren.

Ellen Trotzig (1878-1949), olja på duk, 1915. Bilden är beskuren.

Ellen Trotzigs stipendiefond

Johan Lundqwist arbetar med måleri, objekt och installation. I hans verk är målningar inte bara något vi ser framifrån utan också något vi betraktar från sidan, passerar förbi och ser i periferin. Han ser bilden som ett öppet och föränderligt objekt. Lundqwist är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och verksam i Malmö.

Clara Gesang-Gottowts målningar visar de platser där minnen och drömmar arbetas fram. De skildrar stämningar och känslolägen som liksom naturens fenomen växlar mellan att träda fram och att försvinna. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Bor i Lund och arbetar i Stehag.

Ida Persson intresserar sig för arkitektur, sociala normer och maktens estetik. Med sina metodiskt uppbyggda målningar reducerar hon övervakningsapparater och mätinstrument till enkla abstrakta former som svävar mellan arkitektur och objekt. Utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och verksam i Malmö.

Nike Åkerberg arbetar med måleri och film som kretsar kring färg och frågor om relationer. I examensutställningen gick hon på djupet i vardagsnära skildringar av moderskapet och barnet. Hon strävar efter balans mellan det figurativa och ordfyllda och ett uttryck utan ord och figur. Åkerberg är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi. Bor och arbetar i Malmö och Köpenhamn.

Emil Olssons bidragsfond

Marie Andersson arbetar med fotografi. Hon söker hon sig tillbaka i historien och letar efter fragment från det som inte längre finns eller aldrig blev av. I gränslandet mellan fantasi och verklighet utforskar hon ett nytt sätt att se på tid, minne och rum. Andersson är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och är verksam i Malmö.

Marko Cesarec ägnar sig åt måleri i ett vidare perspektiv som innefattar olika arbetssätt och material. Han vill bejaka det irrationella och oförklarliga i tillvaron och söker efter universella gemensamma beröringspunkter i den mänskliga existensen. Utbildad vid konstskolan Forum och verksam i Malmö.

Peter Dacke arbetar med installationer som ofta tar sin utgångspunkt i kulturhistoriens omfattande sfär. Han förenar disparata föremål som sätts i nya sammanhang för att utforska bilden av kulturers uppgång och fall. Dacke är utbildad vid konstskolan Forum och är verksam i Malmö.

Torsten Ridell har sedan debuten 1975 vid Cité Internationale des Arts i Paris ägnat sig åt databaserad konst och det digitala uttrycket ”antingen eller, svart och vitt” vilket han utvecklar och arbetar med i såväl måleri som skulptur. Han är utbildad vid Havängs målarskola, konstskolan Forum i Malmö och Université de Paris VIII och är idag verksam i Malmö.

Tonie Roos växte upp i ett konstnärligt hem. Efter studier i bl a konsthistoria och arbete på Moderna Museet, var det i New York som Roos till slut bestämde sig för måleriet. Där stannade hon i många år innan hon återvände till Malmö. 2016 visades en större retrospektiv med hennes verk på Länsmuseet i Kristianstad.

Annika Svenbro arbetar i en rad olika tekniker och gör installationer där skulptur, måleri och teckning möter foto, video och text. I Malmö har hon utfört två offentliga gestaltningar: Spejaren, Spiran och Sarons rosi Husiegård och Ögat vid Turning Torso. Svenbro utbildade sig först till psykolog och gick därefter på grafikskolan Forum. Hon bor och arbetar i Malmö och Rönås.

Emil Östlund arbetar med ett färgstarkt expressivt måleri. Med distinkta penseldrag framhäver han landskapets olika skiftningar. Motiven hämtar han från Skåne, Göteborgs skärgård och vistelser utomlands. Östlund är verksam i Helsingborg.

Richard Björklunds bidrags- och stipendiefond

Ami Bergman arbetar med måleri, teckning och skulptur. Hon intresserar sig för psykets estetik vilket kommer till uttryck i de många porträtt hon gjort. Utbildad vid bl a Stenebyskolan, Dals Långed och Hovedskous konstskola, Göteborg. Verksam i Malmö.

Anna Bring arbetar med video, installationer och performance. Hon är utbildad i konst vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och konstskolan Forum i Malmö samt bildpedagogik från Konstfack. Bring är verksam i Malmö.

Carin Blücher arbetar med måleriska fototablåer som balanserar på gränsen mellan det kontrollerade och det absurda. Här agerar människor, ofta iförda specialsydda kläder, med scenrummet och dess scenografi. Blücher är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Kunsthøgskolen i Oslo och är verksam i Malmö.

Finn Larsen arbetar med fotografi och intresserar sig för växelverkan mellan natur och kultur, t ex trafikens betydelse i landskapet, stadens natur och landskap, växande grönländska avfallsberg och urbaniseringen i Turkiet. Verksam i Malmö.

Conny Karlsson Lundgren använder sig av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblick för att belysa gränserna mellan språkliga, sociala, politiska och privata identiteter. Han är utbildad vid Akademin Valand, Göteborg och Van Eyck Academie i Maastricht och är verksam i Malmö.

Youngjae Lih arbetar med skulptur och installationer som kan omfatta allt från mikrofoner till video och diabildsprojektorer. Med dessa utforskas våra sinnesintryck och hur de ger ekon i olika medier. Likt en alkemist arbetar Lih för att hitta en ny syntax som bl a kan tolka naturen. Lih är utbildad ingenjör och har därefter studerat vid Korean National University of Arts och vid Konsthögskolan i Malmö. Bor och arbetar i Lund.

Samaneh Reihani arbetar med skulptur i material som trä och tråd, sten och glas. Hon skapar kontraster mellan det till synes mjuka och hårda, och låter skönhet, myt och mänskliga begär möta det köttsliga och brutala i sina skulpturer. Reihani är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och på University of Art i Teheran.

Stipendier för nätverkande/curatorisk verksamhet ur Björklundfonden

Arngrímur Borgþórsson är utbildad vid Iceland Academy of the Arts och Konsthögskolan i Umeå. Verksam i Malmö där han är aktiv i Galleri CC.

Hans Carlsson är utbildad vid École Des Beaux Arts i Rennes, Konstfack i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. Driver en rad samarbetsprojekt med olika organisationer och institutioner.

Petter Dahlström Persson är utbildad vid California Collage of the Arts, San Francisco, Akademin Valand, Göteborg och Konstfack, Stockholm. Verksam i Malmö och aktiv i Alta Art Space.

Camilla Edström Ödemark är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm och är verksam i Malmö. Aktiv i Galleri CC.

Jona Elfdahl är utbildad vid Dramatiska Institutet, Stockholm, Akademin Valand, Göteborg och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Konstnärlig ledare för Gylleboverket, Östra Vemmerlöv.

Madeleine Sillfors är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Verksam i Malmö och aktiv i Galleri CC.

Nina Slejko Blom är utbildad vid Konstakademin i Ljubljana och Akademin Valand, Göteborg. Curator för projektet Conceptual Art center Bukovje/Landskrona. Verksam i Landskrona och Bukovje.

Etta Säfve är utbildad vid Rietveld Academy, Amsterdam. Konstnärlig ledare för Gylleboverket, Östra Vemmerlöv.