Samlingen

Malmö Konstmuseums samling innehåller främst konst från de nordiska länderna, men även internationella verk och en unik rysk kollektion. Under de senaste decennierna har museet byggt upp Sveriges största samling av nordisk samtidskonst.

Ester Almqvist, "Sågverket i decembersol", 1914. Foto: Malmö Konstmuseum

Museets profil stärks därutöver av en rad specialsamlingar som den omfattande Carl Fredrik Hill-samlingen, den ryska samlingen samt samlingarna med konst av olika svenska konstnärer.

Utöver samlingarna i menyn har konstmuseet under åren fått betydande samlingar av enskilda konstnärer främst genom donationer. Några av dessa är:

  • Ester Almqvist
  • Torsten Andersson
  • Barbro Bäckström
  • Gunnar Norrman
  • Max Walter Svanberg

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-09-08 13:37