Pedagogisk verksamhet för skola

Välkommen till Malmö Konstmuseums pedagogiska verksamhet för skolan. Konstmuseets breda samling erbjuder ett rikt material som på många sätt kan användas i skolundervisningen.

Den pedagogiska verksamheten riktar sig till barn och unga såväl som vuxenstuderande. I åldersanpassade och dialogbaserade visningar och workshops presenteras samlingarna och aktuella utställningar utifrån olika teman och perspektiv. Varje termin hålls kostnadsfria lärarträffar för lärare och pedagoger.

Barn och unga

En visning tar cirka 45–60 minuter. Max 30 personer per visning.

Visning med workshop tar cirka 60–90 minuter. Max 15 personer per visning med workshop.

Visningar och workshops är kostnadsfria för kommunala och fristående förskolor, skolor och gymnasier i Malmö. Observera att guidade visningar och workshops måste bokas minst en vecka i förväg.

Permanenta utställningen

Från 10 år
Följ med på en tids- och stilhistorisk vandring bland konst, konsthantverk och möbler. Upptäck de konstskatter som finns i museets samlingar. Hur skiljer sig rokoko från barock? Hur har en genom tiderna framställt sig i porträtt? Finns det ett maktperspektiv? Visningar i vår fasta utställning ålderanpassas och anpassas efter era önskemål.

Tillfälliga utställningar

Från 10 år
Uppe i konstgalleriet visar vi konst som är aktuell på olika sätt. Vi utgår från konstverken och låter funderingar kring verken öppna upp för samtal och diskussion.

Inget konstigt på konstmuseet

4–9 år
På ett lekfullt sätt ges en introduktion till konstmuseet i syfte att väcka nyfikenhet hos barnen. Olika nedslag görs i utställningen och visningen bygger i första hand på dialog med barnen.

Färgen i konsten

4–9 år
Under en visning tittar vi närmre på modernismen, då färg och form var som viktigast i konsten. Vi pratar om vilka färger konstnärerna har använt och vad färgerna väcker för känslor samt vad de kan symbolisera.

Vuxenstuderande och SFI

Använd Malmö Konstmuseums samlingar för undervisningen.

Permanenta utställningen

Följ med på en tids- och stilhistorisk vandring bland konst, konsthantverk och möbler. Upptäck de konstskatter som finns i museets samlingar. Hur skiljer sig rokoko från barock? Hur har en genom tiderna framställt sig i porträtt? Finns det ett maktperspektiv? Visningar i vår permanenta utställning anpassas efter önskemål.

Tillfälliga utställningar

Uppe i konstgalleriet visar vi konst som är aktuell på olika sätt. Vi utgår från konstverken och låter funderingar kring verken öppna upp för samtal och diskussion.

Till Malmö Konstmuseum kan ni komma med era barn och unga på egen hand och titta på samlingarna och tillfälliga utställningar. Tänk på att ändå boka in ert besök i förväg.

Förbered er gärna inför besöket. Här finns praktisk information.

Mål med den pedagogiska verksamheten

  • Att väcka nyfikenhet och upptäckarlust inför konsten
  • Att inspirera till ett aktivt och självständigt bildseende och förmåga att analysera bilder
  • Att utgå från barn och ungas perspektiv i relation till samtiden
  • Att utveckla barn och ungas förmåga att se och förstå sig själva och sin omvärld
  • Att utifrån bilder arbeta för att stimulera språkutvecklingen hos unga
  • Att arbeta för vidgat deltagande, mångfald och jämställdhet

Senast ändrad: 2018-07-05 11:40