Från 1500 till nu - stängd för renovering

Malmö Konstmuseums permanenta utställning Från 1500 till nu är en stilhistorisk vandring genom tid och rum som berättar om måleriets och möbelkonstens historia och utveckling.

Sigrid Hjertén, "Självporträtt i ateljén". Foto: Andreas Nilsson

Från renässansens livsbejakande antika ideal går färden till barockens överdåd och ymnighet. Upplysningstiden med sin rokoko, där möblerna är mjuka och behagliga, följs av klassicismens återkomst. Möbelformerna slutar att bukta, stilen är rak och ren.

Utställningen visar flera av de viktigaste målningarna och föremålen i museets samling, till exempel flera porträtt av rokokokonstnären Alexander Roslin, Carl Fredrik Hills berömda landskap från 1870-talet, ett inträngande självporträtt av Matisseeleven Sigrid Hjertén och dagens unga nordiska konst.

Utställningen förändras periodvis då konstverk presenteras i andra utställningar på konstmuseet eller lånas ut till andra museer.

Visningar av Från 1500 till nu

Du kan boka visningar av utställningen Från 1500 till nu. Du kan välja en allmän visning där du får följa den europeiska konstens, konsthantverkets och möbelkonstens utveckling under 500 år.

Hur tillverkades föremålen? Vilka material och tekniker användes? Hur brukades dessa ting? Vilken betydelse har de internationella kontakterna haft? Och på vilket sätt har inflytandet från Indien och Orienten kommit till uttryck i den europeiska konsten och konsthantverket?

Utställning från 1500 till nu

Eller så kan du välja en visning med följande fördjupningar:

Klassresa i tid och rum på konstmuseet

Vad har konsten haft för position och betydelse i samhället? Hur uttrycks klass och makt i porträttmåleri, historiska bilder och genremåleri?

Porträtt och självporträtt

Vad förmedlar ett porträtt? Hur skapas identitet? Vi tittar på och diskuterar kring porträtt och självporträtt ur konstmuseets samling, från renässansens porträtt  fram till samtida konstnärer.

Visningar tar cirka 45–60 minuter.

Museibokningen

Du bokar visningar av Från 1500 till nu via museibokningen.
Tfn: 040-34 44 23 (telefontid: måndag–tisdag & torsdag–fredag 9-12, onsdag 9-14
E-post: boka.museum@malmo.se

Senast ändrad: 2018-09-03 10:47