Way to go - nominera här!

Nomineringen pågår 1 maj-30 juni 2017.

Obs! Endast bortgångna artister med Malmökoppling kan nomineras. Fullständiga kriterier för nominering finns nedan.

Kriterier för utnämning

Fastställda av Malmö kulturnämnd 2011-06-16

 

  • Minnesmärket över Malmöartister gäller endast bortgångna artister – inte nu levande.
  • Med ”Malmöartist” menas att artisten skall ha haft en betydande gärning kopplad till scenisk verksamhet i någon form (teater, musik, dans, film, radio, TV, cirkus, underhållning eller annat) under en följd av år och i denna varit framstående inom sitt konstnärskap och i sin genre. Artisten kan ha varit varmt uppskattad av sin tids Malmöpublik eller genom sin artistiska gärning fått "världens ögon att riktas mot Malmö". Det viktigt att ge begreppet ”scen” en bred tolkning, som är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer.
  • Artistyrket tolkas brett. Det gäller självklart den artist som uppträtt på scen men också den som i en annan yrkesroll haft en avgörande betydelse – som textförfattare, kompositör, scenograf, koreograf, dirigent eller regissör, för att nämna några exempel.
  • Det finns inget krav på att artisten skall ha varit född i Malmö eller ha genomfört hela sin gärning i Malmö.
  • I kommande urval eftersträvas en bred representation av artister av olika slag, för att spegla området i sin helhet. Vid urvalet skall också könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga artister beaktas.
  • Sammanfattningsvis gäller för de artister som hedras:
    • De ska genom sitt liv eller sitt verk kunna identifieras med Malmö.
    • De ska ha varit enastående i sitt slag. 

Bedömningsgruppen

Kulturnämndens presidium:
Sylvia Björk (S)
My Gillberg (MP)
Linda Dahlberg Wirje (M),

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör

Orrit Stahlénius, kultursekreterare kulturstödsenheten

Kalle Lind, radiopratare och manusförfattare

Julius Malmström, nöjesentreprenör


Det finns ingen begränsning i antalet som utses till minnesmärket vid varje beslutstillfälle – det innebär också att bedömningsgruppen inte nödvändigtvis behöver föreslå någon.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-27 10:28