Edvard Persson 1888 - 1957

Skådepelare, sångare

Skorna pekar mot barndomshemmet Mjölnaregatan vid Triangeln


Edvard Persson var en av Sveriges mest folkkära filmskådespelare och sångare. Han sökte in på Dramatiska teaterns elevskola, men blev rekommenderad att ägna sig åt fars och revyscener. Debuten skedde 1907 på Axel Lindblads Opera Comique-sällskap. Efter en period i Helsingfors återvände han till hemstaden Malmö och var mellan 1925-1932 knuten till Hippodromteatern under Oscar Winges tid som teaterchef. Där debuterade han i ”Läderlappen” 1925 och spelade allt från dramatiska roller som ”Soldaten Svejk” till revykungen Karl X Gustav i ”Skånes kungalängd”. Edvard Perssons filmkarriär spänner över 45 långfilmer, bland dem ”Söderkåkar” 1935, ”Kalle på Spången” 1939 och ”Livet på Landet” 1943. Hans rollfigurer var jovialiska och godmodiga med en stark folklig förankring. Edvard Persson var mycket populär och framgångsrik som sångare och bland hans klassiska inspelningar finns "Jag har bott vid en landsväg", "Lite grann från ovan", "Kalle på Spången" och "Vi klarar oss nog ändå".
Edvard Perssons näst sista film ”Blå himmel” 1955 spelades bl.a. in på Backarna i Malmö där han spelade lärare. Bland de medverkande skötsamma och flitiga eleverna kunde man se unga Eva Rydberg, Barbro Persson, Kent Malmström och Michael Segerström.

Kuriosa /
1933 skrev Edvard Persson kontrakt med Europa Film. Den avtalade årslönen var 24 000 kronor som motsvarar drygt 730 000 i dagens pengavärde.

Filmen ”Kalle på Spången” drog två miljoner svenskar till biograferna och gick under tyska ockupationen för fulla hus i åttiosju veckor i Köpenhamn. Det är i den filmen Edvard som värdshusvärd konstaterar: ”Ja, världen den rustar på tusende sätt / men här rustar värden så mänskan blir mätt / Av alla de sätten är det nummer ett.”


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-06-26 09:30