Serieteckning

Serier

Tecknade serier läser många - barn, unga, vuxna.
Det finns sedan länge en serietecknartradition i Malmö. Några organisationer bedriver undervisning och verksamhet i serieteckning.

C´est Bon Kultur

C´est bon kultur - betyder "Det är bra kultur" på franska. C´est bon kultur är en kulturförening i Malmö som inriktar sig på serier som konstart. Föreningen arrangerar utställningar och ger också ut serietidskrifter. C´est bon kultur är, som namnet antyder, en förening med många internationella kontakter och nätverk. Medlemmarna gör projekt och ställer bland annat ut Frankrike och i Ungern.

Seriefrämjandet

Seriefrämjandet är ett riksomfattande förbund för serieintresserade som verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel. Förbundet anordnar debatter, föredrag och utställningar samt publicerar tidskriften Bild & Bubbla.

Svenskt Seriearkiv

Svenskt Seriearkiv är Seriefrämjandets centrum för dokumenterande, bevarande och förmedlande av seriemediets historia i Sverige. Seriearkivet finns på Stadsarkivet i Malmö.

Serieavdelningen på Stadsarkivets bibliotek

På Stadsarkivets bibliotek kan du låna böcker eller slå dig ner med en bok i läshörnan. Biblioteket har bland annat en större samling moderna seriealbum.  

På samlingssidan Seriestaden Malmö hittar du utbildningar på olika nivåer, stora och små serieförlag, ett stort antal serietecknare, serieorganisationer, seriecenter, seriearkivet och utställningsrum. Allt detta gör att Malmö ligger i framkant för den svenska seriekulturen och sätter dessutom staden på världskartan.

Senast ändrad: 2017-09-27 09:11