Publicerad 2014-09-30 13:59

Senast uppdaterad 2014-10-07 15:26

Hjälp att starta förening

Hand som skriver protokoll.

Ska ni starta en ideell förening? Hur skriver man stadgar? Vilket ansvar har föreningar som arbetsgivare? Forening.se är sidan för dig som ska bilda förening och dig som redan är aktiv i en förening.

Det ideella föreningslivet erbjuder en uppsjö av aktiviteter och verkar för en mångfald av frågor. Syftet med forening.se är att samla och sprida kunskaper och rfarenheter om det svenska ideella föreningslivet. Sidan tar upp flera aspekter och frågor som berör en ideell förening, till exempel: 

  • Bilda ideel förening
  • Skriva stadgar
  • Effektiva möte
  • Valberedning och revisorer
  • Marknadsföring
  • Försäkringar
  • Förening som arbetsgivare
  • Skatteregler
  • Utvärderingsmetoder
  • Jämställdhet

Oavsett om ni har flerårig erfarenhet eller är nybörjare inom föreningsliv så finns det mycket intressant och nyttig information på Forening.se.