Publicerad 2016-04-21 16:34

Senast uppdaterad 2016-06-01 13:24

Malmö stads kulturstipendier 2016

.

Övre raden från vänster: Marte Edvarda Tidslevold, Daniel Diamant Nyqvist, Sanne Ahlquist Boltes och Sasha Fülscher. Nedre raden från vänster: Catharina Jaunviksna, Anna Hellsten, Josefine Andersson och Lotta Holmberg. Foto: Matso Pamucina

Den 21 april 2016 utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Årets stipendier delades ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom konst, design musik, film, teater, litteratur och serier. Utdelningen av Malmö stads kulturstipendier skedde i Rådhuset den 26 maj.

—Kulturstipendiaterna avspeglar Malmös mångfacetterande kulturliv. Den konstnärliga nivån och kvaliteten i deras arbete är imponerande, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö stad. 

I år var det 111 personer som ansökte om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkost och musik. Till stipendiet för värdefulla insatser lämnades 12 nomineringar in.

—Malmö stads kulturstipendier är en fin tradition som vi värnar om. Stipendiaterna visar att de bidrar till att göra Malmö till en spännande och levande stad, säger Sylvia Björk (S), ordförande i kulturnämnden.

Stipendier för konstnärlig utveckling

 • Sascha Fülscher - film
 • Anna Hellsten - film
 • Sebastian Sardi - foto
 • Marte Edvarda Tidslevold - konst
 • Daniel Diamant Nyqvist - konst
 • Josefin Andersson - konsthantverk/design
 • Catharina Jaunviksna - musik
 • Mimi Terris - musik
 • Julia Hansen - serier
 • Sanne Ahlqvist Boltes - teater

Stipendier för värdefulla insatser

 • Lotta Holmberg
 • Sture Johannesson