Publicerad 2017-05-16 15:03

Senast uppdaterad 2017-05-16 15:06

Nya bestämmelser för kulturstöd

Foto: Rickard Grönkvist

Foto: Rickard Grönkvist.

Kulturnämnden beslutade 26 april 2017 om förändrade bestämmelser för kulturstöd. I bestämmelserna anges vem och vad som kan få kulturstöd och andra villkor för stödet. Budgeten för kulturstöd uppgår 2017 till cirka 69 miljoner kr.

I den nya versionen skapas en bättre helhet och en tydligare koppling till Malmö stads mål och till Kulturstrategi 2014-2020. Kulturstödet ska möta det fria kulturlivets utveckling och behov genom flexibla stöd som ger möjlighet till förnyelse.

I processen före beslutet har kulturförvaltningen haft en dialog med det fria kulturlivet.

De viktigaste förändringarna i de nya bestämmelserna är:

 • Tydligare mål och prioriteringar för de olika stödformerna.
 • En renodlad form av projektstöd för publika arrangemang-
 • En ny form av projektstöd för utvecklingsinsatser.
 • En övre beloppsgräns för projektstöd
 • Stipendiet Kulturexpressen riktas till unga i åldern 18-30 år.
 • Allmän hänsyn till de fem nationella minoriteterna.
 • Några riktade stödformer med liten omfattning tas bort.

Tidplan

De nya villkoren börjar tillämpas successivt under 2017 och 2018.

 • Verksamhetsstöd. Ansökan senast 1 juni 2017 för verksamhet 2018.
 • Projektstöd för publika arrangemang i Malmö. Nästa ansökan senast 2 oktober 2017.
 • Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö. Nästa ansökan senast 2 oktober 2017.
 • Ateljéstipendier. Nästa ansökan 1 september 2017.
 • Malmö stads kulturstipendier. Nästa ansökan i början av 2018.
 • Kulturexpressen (kommer att få ett nytt namn). Preliminärt från 2018
 • Stöd för amatörframträdanden. De gamla bestämmelserna gäller till och med 1 juni 2017. Stödformen upphör därefter


Riktat projektstöd för romsk kultur. De gamla bestämmelserna gäller till och med 1 juni 2017. Stödformen upphör därefter.