Publicerad 2017-05-24 15:17

Senast uppdaterad 2017-05-24 15:47

Malmö stads kulturstipendier 2017

Kulturstipendiaterna 2017

Övre raden från vänster: Petter Dahlström Persson, Jens Persson, Peder Hansson och Juan Jose Passo. Nedre raden från vänster: Daria Bogdanska, Iman Muhamad, Karin Frankenstein, Elvira Varghans och Ida Person. Saknas på bilden: Freja Hallberg, Johan Söderholm och Liam Amner.

I april utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Stipendierna delades ut till 12 Malmöbor som är verksamma inom bland annat konst, musik, litteratur och teater.

— Kulturstipendiaterna ger så mycket tillbaka. Konsten och kulturen i Malmö utvecklas genom deras kunnande, drivkraft och experimentlusta, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö stad.

I år ansökte 106 personer om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkonst och musik bland de sökande. Till stipendiet för värdefulla insatser har det inkommit nomineringar av 12 personer.

—Det är lika trevligt att vi varje år kan ge lite extra uppmärksamhet till några av Malmös många nya verksamma kulturarbetare. Genom kulturstipendierna främjar vi varje stipendiats önskan om att ta nya kliv i sin konstnärliga utveckling och överraska oss. Med årets stipendiater får Malmökulturen ytterligare 12 ambassadörer som tillför fler dimensioner till kulturlivet, säger Sylvia Björk (S), ordförande i kulturnämnden.

Stipendier för konstnärlig utveckling

 • Freja Hallberg
 • Jens Persson
 • Johan Söderholm
 • Liam Amner
 • Karin Frankenstein
 • Petter Dahlström Persson
 • Ida Person
 • Elvira Varghans
 • Iman Muhamad
 • Daria Bogdanska

Stipendier för värdefulla insatser

 • Peder Hansson
 • Juan Jose Passo

Fakta om Malmö stads kulturstipendier

 

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö.

 

Stipendier för värdefulla insatser riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning. Förslag till stipendiat - nominering - kan lämnas av privatpersoner och av organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö. Varje år skall två stipendier delas ut. Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren.