Publicerad 2018-01-17 15:48

Senast uppdaterad 2018-01-17 15:54

Nytt kulturstipendium för unga

Händer som håller skylt som det står Kulturkraft på.

2018 införs ett nytt kulturstipendium som riktar sig till unga Malmöbor mellan 18-30 år som vill genomföra kulturprojekt i Malmö. Stipendiet kan sökas löpande under året.

Du som har nya idéer och vill ta initiativ till ett projekt inom konst, kultur och kreativt skapande är välkommen att ansöka. Det gäller
oavsett om du har större eller mindre erfarenhet inom kulturområdet. Projektet ska genomföras i Malmö och ska vara öppet för publik eller deltagare.