Publicerad 2018-06-01 15:33

Senast uppdaterad 2018-07-30 15:22

Malmö stads kulturstipendier 2018

Övre raden från vänster: Ed Damron, Matti Sumari, Chiara Bugatti och Helena Olsson. Nedre raden från vänster: Linnea Dahlgren, Henrik Grimbäck, Linda Bergström, Ofelia Jarl Ortega och Monika Gora.

Övre raden från vänster: Ed Damron, Matti Sumari, Chiara Bugatti och Helena Olsson. Nedre raden från vänster: Linnea Dahlgren, Henrik Grimbäck, Linda Bergström, Ofelia Jarl Ortega och Monika Gora.

I april utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Under festliga former på Rådhuset den 31 maj delades stipendierna ut till 12 Malmöbor verksamma inom bland annat konst, musik, litteratur och teater.

– Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang bidrar kulturstipendiaterna till ett rikare kulturliv. Nu får vi ytterligare 12 ambassadörer som befäster Malmö som kulturstad. Utmärkelsen är också ett sätt för oss att ge något tillbaka och skapa förutsättningar för stipendiaterna att ta nya kliv i sin konstnärliga utveckling, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

I år ansökte 108 personer om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkonst och musik bland de sökande. Övriga konstområden som är representerade är dans, foto, film, litteratur samt teater. Till stipendiet för värdefulla insatser har det inkommit nomineringar av 8 personer.

Kulturstipendier för konstnärlig utveckling

 • Ofelia Jarl Ortega, koreograf, dansare och performer, utbildad vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Ofelias konstnärskap kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik. Hennes verk har bland annat visats på Dansstationen och Inkonst. Ofelia vill stärka samtidsdansen i Malmö och sprida sitt arbete i Europa. Hon vill genom stipendiet få arbetsfokus under en längre period.
 • Drazen Kuljanin, filmregissör och manusförfattare, utbildad vid Alma Manusutbildning. Han gjorde sin första långfilm 2014, ett nollbudgetprojekt som spelades in på en tågresa till Polen. Nästa film var A Balkan Noir, ett starkt drama med premiär 2017. Drazen lägger stor vikt vid att själv forma sina filmer genom manus och regi. Han vill få utrymme att planera sin tredje film, ett Malmöäventyr i dur och moll.
 • Chiara Bugatti, konstnär, utbildad vid konsthögskolorna i Umeå och Venedig. Trots ung ålder har Chiara fått ett stort genomslag med utställningar både lokalt, nationellt och internationellt. Hon arbetar främst med skulptur och installation och fokuserar på människans relation till föremål och fysisk materia, ofta kopplat till kulturella, sociala och historiska fenomen.
 • Helena Olsson, konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Konstfack i Stockholm. Hennes praktik rör sig i gränslandet mellan dokumentär- och konstfilm och knyter an till teman som samhälle, drömmar och ideal. Hon undersöker dokumentärfilmens estetik och dess roll som förmedlare av fakta, genom att blanda autentiskt material med iscensättningar och fiktion.
 • Johan Lundin, konstnär, utbildad bland annat vid Konstfack i Stockholm och Konsthögskolan i Bergen. Med en bred praktik som omfattar performance, video och skulptur, utforskar Johan teman inom genusidentitet, queerhet och sociala strukturer. För tillfället undersöker Johan VR-teknikens möjligheter, med interaktivitet mellan den virtuella och den fysiska världen i fokus.
 • Matti Sumari, konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. I sitt konstnärskap intresserar sig Matti för dolda platser i staden och dess utkanter, och hur restprodukterna från stadens metabolism kan användas i skapandet. Ett konkret exempel är verket Cementa & Toyota - A Fable of Two Sisters från 2016, där plastavfall gjutits om till två kvinnofigurer som för en dialog om platsen.
 • Linnea Dahlgren, författare, utbildad vid skrivarskolan på Ölands Folkhögskola och Lunds Universitets författarskola. Med sin romandebut Dagen du förstörde allt 2018 skriver Linnea in sig i en stark svensk tradition av ungdomslitteratur. I sitt delvis självbiografiska författarskap utforskar hon svåra frågor som självmord, ensamhet och vad det betyder att stå nära någon som plötsligt försvinner.
 • Linda Bergström, sångerska, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är verksam i vokalgrupperna Åkervinda och Touché samt kvartetten We Float. Linda har ett eget uttryck och en röst som fritt utforskar musikens nyanser, bortom genre och format. Linda är också ordförande i Malmöbaserade skivbolaget Havtorn Records. Hon vill använda stipendiet till ett soloprojekt som kräver ny teknisk utrustning.
 • Alfred Jimenez Villafana, kompositör, utbildad bland annat vid Musikhögskolan i Malmö och i Wien. Han komponerar för orkester och kammarensemble, med passion för opera. Med inspiration i äldre kompositionsteknik skapar han verk i en nutida konstmusiktradition. Alfred arbetar just nu med en opera efter Bergmans film Gycklarnas afton och vill använda stipendiet till att fördjupa sig i operakonsten.
 • Henrik Grimbäck, teaterregissör, utbildad vid Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn. Han var med och startade gruppen TOETT som därefter genomfört ett flertal föreställningar och performanceverk. Han har också varit konstnärlig ledare för Teater Momentum i Odense och utsågs 2016 av danska Statens Kunstfond till årets talang. Han vill i samarbeten mellan Malmö och Köpenhamn skapa modig scenkonst som utmanar publikens syn på världen.

Kulturstipendier för värdefulla insatser

 • Ed Damron, regissör, mimartist och konstnärlig ledare för Expressteatern, tillsammans med Vidisha Mallik. Sin utbildning fick han USA och Paris. Sedan 1990 har han i Malmö skapat scenkonst som berör barn och unga och som på grund av mimkonstens särart inte kräver språkkunskaper - viktigt i en stad med många nationaliteter. En lång rad föreställningar har spelats på den egna scenen, i klassrum, parker och andra platser. Tiotusentals barn har sett Eds och Expressteaterns mimkonst och det kommer de aldrig att glömma.
 • Monika Gora, landskapsarkitekt och konstnär, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Med ett eget formspråk både vad gäller gestaltning av platser och konst i offentlig miljö har Monika gjort ett starkt avtryck i Malmö och Sverige. Från hennes ljusskulpturer Jimmys i Pildammsparken 1995, via Glasbubblan i Västra Hamnen 2006 till La Familia, gestaltning vid akuten på SUS 2010, har Monika visat på bredd i sin praktik och en djup förståelse för platsens själ och syfte. 

Fakta om Malmö stads kulturstipendier

Stipendier för konstnärlig utveckling riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Dessa stipendier kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning. Stipendium kan endast beviljas person som är folkbokförd i Malmö.

 

Stipendier för värdefulla insatser riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Stipendierna kan ej sökas för egen räkning. Förslag till stipendiat - nominering - kan lämnas av privatpersoner och av organisationer och institutioner inom kultursektorn i Malmö. Varje år skall två stipendier delas ut. Urvalet sker bland de personer som nominerats samma år och de föregående fyra åren.