Bestämmelser för kulturstöd

I bestämmelserna anges vem och vad som kan få kulturstöd och andra villkor för stödet. De olika formerna av stöd och stipendier har olika ansökningstider.

Övergripande mål och inriktning

Malmö stads kulturstöd ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.

Malmö stad ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst och kultur avses i detta sammanhang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst, bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och kulturdebatt.

Senast ändrad: 2018-08-28 17:50