Övriga bidragsgivare & stipendier

Här kan du hitta ett antal länkar där du kan söka stöd och stipendier till olika sorters projekt.

Malmö stad

Fritidsförvaltningens föreningsbidrag
Bidrag till föreningar och organisationer inom det sociala området
Malmö stads donationsfonder

Region Skåne

Statliga myndigheter och fonder

Norden

Europa

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-06 08:50