Projektstöd

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Projektstöden handläggs av kulturstödsenheten som är en del av Malmö stads kulturförvaltning. Vi arbetar bland annat med stöd till fristående kulturorganisationer och kulturprojekt. Syftet är att ge alla Malmöbor tillgång till ett brett och rikt kulturutbud.

Vilka projekt kan ni få stöd för?

Det finns två former av projektstöd. Här hittar du mer information om vilka slags projekt som kan få stöd och vad som prioriteras:

Om du är osäker på vilken form av projektstöd du kan söka,
se Frågor & Svar.

Vem kan söka projektstöd?

Ni måste vara en fristående kulturorganisation i Malmö för att kunna söka stöd. Med organisation menar vi en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag med eget organisationsnummer. Även personer som har enskild firma kan få stöd. Om ni inte redan har en organisation så är det enklast att bilda en ideell förening.

Privatpersoner kan inte söka denna form av kulturstöd. Andra som inte kan få stöd är organisationer och verksamheter som har en offentlig huvudman, som har ett religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte eller som syftar till utbildning och forskning. Inte heller studieförbund kan få projektstöd.

Hur och när ansöker ni?

Det är två ansökningstillfällen per år: vår och höst. Ansökan görs genom vår e-tjänst och ska bland annat innehålla projektbudget och projektbeskrivning.  

Ansökningstider

Nästa ansökningsdatum är den 1 oktober 2018. Omkring den 10 september kommer länkar till e-tjänst för ansökan att vara tillgängliga på sidan för blanketter och e-tjänster.

Bra att veta när ni söker stöd

Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras redan nästa vecka.

Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Vi bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.

Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.

Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer vanligen 1-2 månader efter sista ansökningsdatum.

För er som har beviljats stöd

När ni fått projektstöd ska ni informera oss om eventuella ändringar, hur projektet fortskrider och maila marknadsföringsmaterial till oss. Ni kan få råd när det gäller marknadsföring och kostnadsfritt marknadsföra er i våra kanaler. Efter projektet redovisar ni på särskild redovisningsblankett.

Bestämmelser för kulturstöd

Mer information om de formella bestämmelserna för olika stödformer.

Behöver ni hjälp med ansökan?

Se först om ni hittar svaret på frågor & svar. Annars går det bra att kontakta någon av handläggarna på kulturstödsenheten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-20 08:42