Projektstöd

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Syftet är att ge alla Malmöbor tillgång till ett brett och rikt kulturutbud och att bidra till utvecklingen av stadens kulturliv. Projektstöden handläggs av Malmö stads kulturförvaltning.

Vem kan söka projektstöd?

Ni måste vara en fristående kulturorganisation i Malmö för att kunna söka stöd. Med organisation menar vi en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag med eget organisationsnummer. Även personer som har enskild firma kan få stöd. Om ni inte redan har en organisation så är det enklast att bilda en ideell förening.

Privatpersoner kan inte söka denna form av kulturstöd. Andra som inte kan få stöd är organisationer och verksamheter som har en offentlig huvudman, som har ett religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte eller som syftar till utbildning och forskning. Inte heller studieförbund kan få projektstöd.

Bra att veta när ni söker stöd

  • Det finns två olika former av projektstöd, för publika arrangemang och för utvecklingsprojekt. Mer information om villkoren finns nedan.
  • Var ute i god tid. Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras redan nästa vecka.
  • Ansökan om projektstöd görs online via e-tjänst. Det finns en e-tjänst för publika arrangemang och en för utvecklingsprojekt. Ni hittar e-tjänsterna nedan under respektive stödform och ”Ansökan och redovisning”.
  • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Vi bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.
  • Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.
  • Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer vanligen 8-10 veckor efter sista ansökningsdatum.

Behöver ni hjälp med ansökan?

Se först om ni hittar svaret på frågor & svar. Annars går det bra att kontakta någon av handläggarna på kulturstödsenheten.

Senast ändrad: 2018-11-15 12:44