Denna form av kulturstöd riktas till professionella fria kulturaktörer i Malmö. Det kan till exempel gälla utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer. Om man vill söka stöd för publika arrangemang i Malmö finns en annan form av projektstöd. Projektstöden handläggs av kulturstödsenheten inom kulturförvaltningen.

Syfte

Stöd för utvecklingsprojekt syftar till att möjliggöra nyskapande insatser som utvecklar det professionella fria kulturlivet i Malmö.

Vem kan få Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö?

Vilka slags projekt kan få stöd?

Vad prioriteras?

I bedömningen ingår även:

Vad prioriteras inte?

Ansökan och redovisning

Ansökan kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen. För 2018 är beloppet 250 000 kr.  
Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum:

  1. Under våren för arrangemang som genomförs under juni-december samma år. Ansökningsperioden öppnade 12 februari och sista ansökningsdatum våren 2018 var 1 mars.
  2. Under hösten för arrangemang som genomförs under januari-december följande år. Ansökningsperioden öppnar 10 september och sista ansökningsdatum hösten 2018 är 1 oktober.

Redovisning av verksamhet och ekonomi ska göras senast två månader efter avslutat projekt.

För er som fått den tidigare formen av projektstöd med beslut våren 2017 eller tidigare, redovisa via blankett:

För er som fått projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö med beslut hösten 2017 eller senare, redovisa via e-tjänst:

Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och om eventuella förändringar i planeringen. Den som får stöd ska också informera om aktuella arrangemang. Ni kan få råd när det gäller marknadsföring och kostnadsfritt marknadsföra er i våra kanaler.

Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet. På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.

Information om beslut och utbetalning