Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur.

Iaspis uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis verksamhet omfattar bland annat ateljéprogram där Malmö är en av de städer som medverkar i programmet.

Iaspis ateljéprogram i Sverige består av nio ateljéer varav en finns i Malmö. De övriga ligger i Stockholm, Göteborg och Umeå. Svenska nyutexaminerade och mer etablerade konstnärer kan ansöka om ateljéplats för ett specifikt projekt.

Utländska konstnärer bjuds in direkt av Iaspis genom rekommendationer från curatorer, kritiker och konstnärer. Konstnärer kan inte ansöka om att får medverka i Iaspis.

I Malmö samverkar följande institutioner kring Iaspis: Signal - Center för samtidskonst, Form/Design Center, Malmö Högskola/K3, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet Malmö, Konsthögskolan i Malmö, Lilith Performance Studio samt Lunds konsthall.

Stipendiaterna bjuds in efter rekommendationer från värdinstitutionerna. Malmös Iaspisstipendiater erbjuds boende i anslutning till Malmö Konsthall samt en ateljé på Inter Arts Center.

Senast ändrad: 2019-01-25 11:29