Ellen Trotzigs fond

Ellen Trotzig (1878-1949), olja på duk, 1915. Bilden är beskuren.

Ellen Trotzigs fond kommer utlysas våren 2019.

  • Fondens avkastning skall årligen utdelas som stipendium. Dock äger museistyrelsen rätt att lägga ett eller flera års ränteavkastning eller procent därav till kapitalet för att inte avkastningen genom eventuell försämring av penningvärdet skall bli alltför obetydlig.
  • Berättigad att erhålla stipendium är varje konstnärligt lovande skånsk person, som utbildat sig till målare och är i behov av ekonomiskt stöd för studiernas fortsättande, i hemlandet eller utomlands.
  • Stipendiet som tilldelas för ett år, kan utdelas till samma person högst tre gånger.

Konstnären bakom stipendiefonden

Ellen Trotzig, 1878–1949, brukar kallas för Österlens första målarinna. Hon föddes i Malmö och studerade till konstnär i Köpenhamn, Göteborg och sedan även Paris. Hon är mest känd för sina ofta symbolistiskt laddade landskapsmålningar med motiv från Skånes ostkust.

Ellen Trotzig testamenterade sin konstnärliga kvarlåtenskap till Malmö Museum, satt att förvalta och delvis sälja denna med syfte att skapa en fond i hennes minne. Ellen Trotzig önskade bland annat uppmuntra yngre lovande konstnärskap. Två minnesutställningar hölls 1950 efter hennes bortgång i Simrishamn och i Malmö. Inkomster från dessa två utställningar kom att lägga grunden för den stipendiefond som årligen sedan 1952 delar ut stipendium till en lovande yngre konstnär bosatt eller född i Skåne. Ellen Trotzigs stipendiefond förvaltas av Malmö Konstmuseum. 

Senast ändrad: 2019-01-04 11:12