Emil Olssons fond

Emil Olsson, Självporträtt, olja på duk, 1919.

Emil Olssons fond kommer utlysas våren 2019.

  • Fondens ändamål är att främja vården av behövande äldre eller sjuka, i Skåne födda och bosatta bildkonstnärer.
  • Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av kontanta bidrag eller på annat lämpligt sätt.
  • Bidragen utdelas efter ansökan eller på styrelsens eget initiativ.
  • För verksamheten äger styrelsen rätt att ta i anspråk den årliga avkastningen av fondens kapital och om så skulle befinnas lämpligt även kapitalet.
  • Styrelsen äger också rätt att till kapitalet lägga ett eller flera års ränteavkastning eller delar därav.

Konstnären bakom stipendiefonden

Emil Olsson, 1890- 1964, målade landskap, ofta åkrar och med arbetsfolk, samt utsökta blomsterstycken, humoristiska bondeskildringar och porträtt. Det är ett måleri med influenser från Cézanne och van Gogh.

Senast ändrad: 2019-01-04 11:13