Malmö stads kulturpris

Foto: Ronny Danielsson

Kulturpriskommittén har beslutat utse regissör Ronny Danielsson till mottagare av Malmö stads kulturpris 2017.

Kommitténs motivering är:

"Ronny Danielsson får 2017 års kulturpris för en livslång gärning inom scenkonsten. Med sitt ledarskap har han fyllt regissörsstolen och varit konstnärlig ledare för ideella föreningar, stadsteatrar, operor, men också ofta haft dessa institutioners chefskap.

Med ett inkluderande och idérikt konstnärskap, som med värme och en orädd attityd berättar historier för vår tid har han också hela tiden tänjt traditionella gränser. Från Studioteatern där begreppen ”teater” och ”scen” hela tiden omdefinierades till att inom ramen för såväl musikal som drama förändra format och innehåll på ett ofta nyskapande sätt, exempelvis ”teatern.nu”.

Ronny Danielsson förenar scenkonstens alla uttrycksmedel till en fullödig helhet samtidigt som han har ett folkligt och underhållande tilltal."

Malmöbaserade Ronny Danielsson har under många år haft stor betydelse för stadens kulturliv. Under 80-talet grundade han Studioteatern och har sedan dess gjort många stora uppmärksammade musikaler i okonventionella lokaler (flyghangarer, fabriker, utomhus m.m.).

Ronny Andersson är idag ansvarig för Malmöoperans turnerande verksamhet, regissör och konstnärlig ledare för Teater Inc.

Kulturpriset

Kulturpriset består av en statyett i silver formgiven av ädelsmeden Magnus G:son Liedholm samt en prissumma på 80 000 kronor. 

Kulturpriskommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande, kulturkommunalrådet, kulturnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturdirektören.

Senast ändrad: 2017-10-03 09:28